Tidligere rejser

I menuen til venstre kan du finde nogle overskrifter fra tidligere turer jeg har været på og nogle er med digitale billeder og andre med indscannede analog billeder fra turer der ligger flere år tilbage. 

Nogle vil være rejser og andre blot turer og udflugter i Danmark.